Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka 1120/T, značka sro. PageRank ikona zdarma Prihlásenie